Prof. S. A. Altynbekov

Almaty

M.D. I. A. Artemyev

Tomsk

M.D. M. F. Belokrylova

Tomsk

Prof. A. S. Bobrov

Irkutsk

Prof. S. Villasenor Bayardo

Mexico

Prof. N. V. Govorin

Chita

Prof. P. Johnson

USA

Prof. V. L. Dresvyannikov

Novosibirsk

Prof. G. V. Zalevsky

Kaliningrad

Prof. Ts. P. Korolenko

Novosibirsk

Prof. F. Lang

Germany

Prof. A. Loonen

the Netherlands

Prof.N. А. Maruta

Kharkiv

Prof.V. D. Mendelevich

Kazan

Prof. P.V. Morozov Moskow

Prof. A. A. Ovchinnikov

Novosibirsk

Prof. Yu. V. Popov

S-Petersburg

Prof. M. I. Rybalko

Barnaul

Prof. N. Sartorius

Switzerland

Prof. A. M. Seledtsov

Kemerovo

Dr. of Psych.I. Ya. Stoyanova

Tomsk

Prof. A. A. Sumarokov

Krasnoyarsk

Prof. M. G. Uzbekov

Moscow

Prof. I. G. Ulyanov

Vladivostok

Prof. L. Erdenebayar

Mongolia